FLOW SERIES

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    MD-EL elektromagnetisk strømningsmåler

    Det elektromagnetiske strømningsmåler er egnet for måling av nesten alle elektrisk ledende væsker, samt strømningsmåling av gjørme, pasta og gjørme. Forutsetningen er at det målte mediet må ha minst noen minimum ledningsevne. Temperatur, trykk, viskositet og tetthet har ingen innvirkning på måleresultatene.

    Den kan også brukes til å måle etsende medium så lenge riktig rørforingsmateriale og elektrodemateriale er valgt. Faste partikler i mediet vil ikke påvirke måleresultatene.

    Strømningssensoren og den intelligente omformeren danner en komplett strømningsmåler integrert eller hver for seg.